Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0365.36.1980 1,080,000₫ Viettel Mua sim
2 0979.61.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
3 096458.1980 4,200,000₫ Viettel Mua sim
4 0989.95.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
5 0328.13.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
6 0387.06.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
7 032935.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
8 032953.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
9 0376.21.1980 700,000₫ Viettel Mua sim
10 0389.82.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
11 0383.95.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
12 033.26.4.1980 2,500,000₫ Viettel Mua sim
13 0394.22.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
14 0345.72.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
15 034.383.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
16 0334.19.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
17 0387.38.1980 2,050,000₫ Viettel Mua sim
18 033252.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
19 0969.45.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
20 0977.51.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
21 0967.15.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
22 0352.75.1980 1,280,000₫ Viettel Mua sim
23 0376.13.1980 1,280,000₫ Viettel Mua sim
24 097.11.5.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
25 096.13.2.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
26 08.6677.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
27 03.26.01.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
28 0964.01.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
29 086881.1980 2,800,000₫ Viettel Mua sim
30 0866.92.1980 2,400,000₫ Viettel Mua sim
31 032704.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
32 0397.04.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
33 0396.72.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
34 0343.65.1980 1,850,000₫ Viettel Mua sim
35 0354.59.1980 1,850,000₫ Viettel Mua sim
36 0387.48.1980 1,850,000₫ Viettel Mua sim
37 0384.21.1980 2,100,000₫ Viettel Mua sim
38 0394.53.1980 1,550,000₫ Viettel Mua sim
39 0337.42.1980 1,850,000₫ Viettel Mua sim
40 0388.20.1980 2,200,000₫ Viettel Mua sim
41 035811.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
42 035883.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
43 0336.98.1980 1,650,000₫ Viettel Mua sim
44 035277.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
45 035309.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
46 037790.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
47 038316.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
48 038526.1980 900,000₫ Viettel Mua sim
49 0966.80.1980 6,000,000₫ Viettel Mua sim
50 0966.34.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim

0903003333