Sim số đẹp Sim số đẹp
  • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
  • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
  • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Sim năm sinh 1980

STT Số Sim Giá bán Mạng di động Mua sim
1 0365.36.1980 1,000,000₫ Viettel Mua sim
2 0376211980 920,000₫ Viettel Mua sim
3 0383.95.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
4 03326.4.1980 2,300,000₫ Viettel Mua sim
5 0394.22.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
6 0345.72.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
7 034383.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
8 0334.19.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
9 0387.38.1980 1,840,000₫ Viettel Mua sim
10 0969.45.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
11 0977.51.1980 4,000,000₫ Viettel Mua sim
12 0967.15.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
13 035275.1980 1,600,000₫ Viettel Mua sim
14 0376.13.1980 600,000₫ Viettel Mua sim
15 09711.5.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
16 09613.2.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
17 086677.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
18 0326.01.1980 4,600,000₫ Viettel Mua sim
19 0964.01.1980 3,680,000₫ Viettel Mua sim
20 086881.1980 2,600,000₫ Viettel Mua sim
21 0866.92.1980 2,230,000₫ Viettel Mua sim
22 0327041980 4,650,000₫ Viettel Mua sim
23 0343.65.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
24 0354.59.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
25 0387.48.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
26 0384.21.1980 1,930,000₫ Viettel Mua sim
27 0394.53.1980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
28 0337.42.1980 1,660,000₫ Viettel Mua sim
29 0388.20.1980 2,020,000₫ Viettel Mua sim
30 0377901980 630,000₫ Viettel Mua sim
31 0966.80.1980 5,000,000₫ Viettel Mua sim
32 0353.76.1980 670,000₫ Viettel Mua sim
33 0344.8.2.1980 1,010,000₫ Viettel Mua sim
34 0339801980 1,850,000₫ Viettel Mua sim
35 0388011980 1,380,000₫ Viettel Mua sim
36 0354.81.1980 650,000₫ Viettel Mua sim
37 0377001980 630,000₫ Viettel Mua sim
38 0394.09.1980. 650,000₫ Viettel Mua sim
39 0346.29.1980 590,000₫ Viettel Mua sim
40 0375.26.1980. 750,000₫ Viettel Mua sim
41 0868.23.1980. 1,380,000₫ Viettel Mua sim
42 034499.1980 990,000₫ Viettel Mua sim
43 03677.5.1980 3,500,000₫ Viettel Mua sim
44 039406.1980 3,500,000₫ Viettel Mua sim
45 0367.86.1980 3,500,000₫ Viettel Mua sim
46 0969.49.1980 7,000,000₫ Viettel Mua sim
47 036790.1980 2,000,000₫ Viettel Mua sim
48 0345.41.1980 1,100,000₫ Viettel Mua sim
49 0339.43.1980 1,290,000₫ Viettel Mua sim
50 0346.73.1980 660,000₫ Viettel Mua sim

0903003333