Thủ Thuật Iphone

Xóa tài khoản Icloud tất cả thiết bị iOS 12 - 12.2 không cần mật khẩu cho thiết bị đã Active

July 21, 2019 - 10:16 pm

Hướng dẫn xóa iCloud Tất cả các thiết bị chạy iOS 12 - 12.2. phương pháp này chỉ hoạt động đối với các thiết bị sử dụng chip A7 - A11 và đang sử dụng iOS 12.1.3 - 12.2. Hỗ trợ tất cả các thiết bị đang chạy 12.0 - 12.1.2. Bạn cũng có thể xóa icloud trên một số betas 12.3 tương thích với Chimera. (Beta 6 không tương thích). Nếu bạn đã kích hoạt thiết bị (truy cập springboard), bạn có thể xóa / xóa icloud mà không cần mật khẩu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thêm icloud Apple ID mới vào thiết bị. Nhưng trước tiên bạn sẽ cần Chimera. Công cụ jailbreak iOS 12 cho iOS12.x cũng hỗ trợ các thiết bị A12, bao gồm iPhone X, iPhone Xr và iPad mới nhất. Bạn có thể jailbreak thiết bị của mình và sau khi xóa icloud.

0903003333